PES i LEK/LDEK omawiane na spotkaniu PNRL i MZ - dentalmaster.pl

PES i LEK/LDEK omawiane na spotkaniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministerstwa Zdrowia

W dniu 25 maja 2020 r. odbyło się niezwykle długo oczekiwane spotkanie przedstawicieli Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Zaproszenie na spotkanie wpłynęło z Ministerstwa Zdrowia dopiero po kategorycznym postulacie wyrażonym w liście otwartym Prezesa NRL do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w dniu 11 maja 2020 r.

Strona rządowa reprezentowana była przez Ministra J. Cieszyńskiego, Minister J.Szczurek – Żelazko oraz dyrektorów departamentów Ministerstwa Zdrowia. Wobec ograniczeń technicznych telekonferencji Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej reprezentowali prof. A. Matyja, dr J. Kozakiewicz, dr A. Cisło, dr A. Drobniak, dr J. Friediger, dr M. Bulsa, dr G. Wrona.

Spotkanie poprzedzone było ustaleniem agendy, która ostatecznie była zgodna z propozycją Prezydium NRL.

Na pytanie Prezesa A. Matyi o nieobecność Ministra Ł. Szumowskiego na pierwszym spotkaniu samorządu lekarskiego z MZ w okresie pandemii, Minister J.Cieszyński odpowiedział, że MZ jest reprezentowany przez 2 wiceministrów, a Minister Ł. Szumowski jest w tym czasie obecny na posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego z Premierem M. Morawieckim.

Zgodnie z agendą członkowie Prezydium NRL, w oparciu o wcześniej uzgodnione stanowisko samorządu, przedstawili następujące kwestie:

1. Kontraktowanie NFZ w 2020 roku – stan prac nad zapowiadanymi wcześniej przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązaniami legislacyjnymi w celu wykorzystania limitów i kierunek tych zmian w:

  • lecznictwie szpitalnym,
  • lecznictwie ambulatoryjnym,
  • stomatologii.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło uwagę na trudną sytuację szpitali, która w czasie pandemii koronawirusa uległa pogorszeniu z powodu wzrastających kosztów. Realizacja kontraktów z NFZ nie jest możliwa w tym roku kalendarzowym, z uwagi na przerwę w realizacji świadczeń planowych, co może przełożyć się na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Prezydium NRL zaproponowało oddzielne rozliczenie 2020 r. i korekty w wykonywaniu zaległych procedur w standardzie wypłaty uśrednionej 1/12 z „czynnych” miesięcy za miesiące przerwania udzielania świadczeń planowych.

Skierowano również prośbę o określenie jednolitych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa szpitali.

Na dalszym etapie omówiono kwestię niskiej wyceny procedur i niedofinansowania świadczeń w stomatologii, przy znacznie zwiększonych kosztach udzielania świadczeń w związku z pandemią. Podniesiono, że wskutek ministerialnych zaleceń gabinety stomatologiczne przyjmują jednego pacjenta na godzinę, a w strukturze obecnie udzielanych świadczeń dominują najgorzej wycenione świadczenia pomocy doraźnej. Ponadto, korekta wyceny negocjowana była od dłuższego czasu, daleko przed początkiem epidemii.

Zwrócono uwagę na brak sektorowego programu dla medycyny, tak jak to jest przypadku np. turystyki.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycję wydłużenia wykonania kontraktów w szpitalnictwie, AOS i stomatologii do połowy roku 2021 r. Poinformowano o zrealizowanej podwyżce wycen w szpitalnictwie i zapewniono o realizacji zapowiedzi o podwyżkach w AOS od 1 lipca 2020 r. i od 1 stycznia 2021 r. Kwestia projektu ws. stomatologii z powodu pandemii niestety uległa opóźnieniu i zostanie ponownie opracowana.

Poinformowano, że w obecnej sytuacji MZ nie może podejmować dodatkowych zobowiązań finansowych.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.