Wniosek o przedłużenie okresu rozliczeniowego - zmiany - dentalmaster.pl

Wniosek o przedłużenie okresu rozliczeniowego – zmiany

Rozporządzenie [Dz.U.2021.2003] wydane w dniu 3 listopada, ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 4 listopada (poz. 3) dodało do par. 2 niżej cytowanego rozporządzenia ustępy 4-6:

4. W przypadku gdy okres rozliczeniowy przedłużony po raz kolejny na podstawie ust. 2 upłynął i środki wynikające z wypłaty świadczeniodawcy należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń nie zostały rozliczone, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek świadczeniodawcy, może rozliczyć te środki w następnych okresach rozliczeniowych umowy, o której mowa w ust. 1, lub w ramach kolejnych umów dotyczących tego samego rodzaju świadczeń zawartych przez danego świadczeniodawcę, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek.
6. Na poczet rozliczenia środków, o których mowa w ust. 4, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zalicza kwotę należności wynikającą z przedstawionej przez świadczeniodawcę do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo–finansowym na ten okres.  

Wnioski:

  1. Jeśli Świadczeniodawca w okresie rozliczeniowym wypracował nadwyżkę i ma jednocześnie nierozliczone zaliczki z tytułu „1/12” , nadwyżka ta umniejszy jego zaległości z tytułu pobranych zaliczek. Resztę zaległości (również całość, jeśli placówka nie wypracowała nadwyżek) można będzie rozliczyć do końca 2023 r. pod warunkiem złożenia  do dnia 10 grudnia br wniosku w tej sprawie (jeśli okresem rozliczeniowym jest rok).
  2. Zgodnie z opisem ust.6, od dnia wejścia w życie Rozporządzenia (5.11.2021r.) Dyrektor Oddziału NFZ może każdą pojawiającą się nadwyżkę świadczeń zaksięgować jako spłatę pobranej zaliczki. Dla wielu podmiotów generowanie nadwykonań może stać się o tyle trudną operacją, że zaangażuje dodatkowe koszty, a system rozliczeń wymusi wygenerowanie rachunku do wysokości kwoty miesięcznego zobowiązania.

Przepis ten oznacza jednostronne ze strony władz publicznych zakończenie dyskusji nad sprawiedliwym systemem rozliczenia zaliczek pobranych w formule 1/12. Oznaczałoby to taki stan, w którym koszty pandemii przerzucone zostałyby w całości na placówki medyczne. Nie licząc oczywiście 3% dodatku do faktur. Inne dodatki nie były bowiem ani wysokie, ani powszechne.

Co więcej, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt omawianego rozporządzenia  w zupełnie innym brzmieniu. Projekt z dnia 20 września br. zakładał możliwość spłaty 1/12 nadwykonaniami, ale na wniosek Świadczeniodawcy i w perspektywie okresu rozliczeniowego (którym z reguły jest rok). Tymczasem z ogłoszonego rozporządzenia wynika, że wniosek Świadczeniodawcy nie jest potrzebny, a okres rozliczeniowy (rok) zmieniono na okres sprawozdawczy (miesiąc).

Powyższe wnioski, wraz zauważoną zmianą dokonaną w trakcie procesu legislacyjnego Komisja Stomatologiczna przekazała Prezydium NRL.

Źródło: nil.org.pl

Informujemy także, że odbiorcy naszego newslettera w pierwszej kolejności otrzymują informacje o nowościach. Zapisz się i co wtorek będziesz otrzymywać najnowsze informacje branżowe oraz dostęp do artykułów i dodatkowych treści.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami z branży.

Ortodoncja w praktyce

Prowadzę własną działalność

reklama

Sklep

Dysfunkcje narządu rzucia (e-book)

Dysfunkcje narządu rzucia (e-book)

50,00

zł brutto

Kup teraz
Leczenie endodontyczne dzieci (e-book)

Leczenie endodontyczne dzieci (e-book)

50,00

zł brutto

Kup teraz
Ortodoncja w Praktyce

Ortodoncja w Praktyce

350,00

zł brutto

Kup teraz
Sztuka i rzemiosło cz. IV

Sztuka i rzemiosło cz. IV

160,00

zł brutto

Kup teraz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.