Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji medycznej - dentalmaster

Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji medycznej w gabinecie stomatologicznym

Dokumentację medyczną sporządzoną w gabinecie stomatologicznym, stanowiącą jej dokumentację wewnętrzną, należy przechowywać przez wskazane ustawą okresy. Archiwizacja tej dokumentacji musi spełniać ściśle określone warunki. Za spełnienie wymogów zachowywania dokumentu medycznego odpowiada lekarz stomatolog będący administratorem danych osobowych lub menager kliniki stomatologicznej. Ponadto to na właścicielu gabinetu stomatologicznego spoczywa odpowiedzialność cywilna i karna za prawidłowość tego procesu.

Przedmiotowy artykuł stanowi kompendium wiedzy na przedmiotowy temat, porusza kwestię okresów przechowywania dokumentacji medycznej, jej formy, sposobów przechowywania oraz wyzwań, z jakimi spotyka się stomatolog w pracy właśnie związanych z prawidłową archiwizacją. Dodatkowo poruszona zostaje kwestia odpowiedzialności cywilnej i karnej, której każdy z lekarzy podlega.

Okresy przechowywania dokumentacji medycznej

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Istnieje jednak szereg wyjątków. W przypadku śmierci pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja medyczna przechowywana jest przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon. Dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników jest również przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta przechowywane są przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie. Skierowania na badania lekarskie lub zlecenia lekarskie przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.