Dentyści a darmowe recepty - dentalmaster.pl
Reklama

Dentyści a darmowe recepty

Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia recepty z uprawnieniem „DZ” i „S” nie mogą być wystawiane przez:

  • lekarzy zatrudnionych w hospicjach i hospicjach domowych (zakres opieki paliatywnej i hospicyjnej),
  • lekarzy realizujących świadczenia gwarantowane z zakresu świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
  • lekarzy z centrów zdrowia psychicznego i szpitali psychiatrycznych,
  • lekarzy z gabinetów prywatnych.

Recepty wystawione przez tych lekarzy dla pacjentów ubezpieczonych są realizowane ze zniżką wynikającą z wykazu leków refundowanych, ale bez prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne. 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Tadeusz Urban wystosował pismo do Naczelnej Rady Lekarskiej, by ta w drodze rozmów z Ministerstwem Zdrowia zwróciła uwagę na niepokojące i niedoprecyzowane zapisy w przepisach przyznających seniorom 65+ i dzieciom do 18. roku życia bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne określone w wykazie.

Zwrócono uwagę na poniższe kwestie:

1. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, uprawnionymi do wystawiania recept są lekarze udzielający świadczeń w ramach POZ, AOS i leczenia szpitalnego, ale także lekarze, posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu.

Wątpliwości dotyczą sposobu rozumienia pojęcia „lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu”. Z uzyskanych informacji wynika, że Ministerstwo Zdrowia ww. określenie tłumaczy inaczej, aniżeli pojęcie to rozumiane jest na gruncie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Tu rozumiane jest jako lekarz nie wykonujący zawodu, ale uprawniony do wystawiania recept pro auctorepro familiae.

Ustalenie powyższego ogrywa istotne znaczenie w kontekście kręgu lekarzy dopuszczonych na tej podstawie do wystawiania ww. recept. Precyzyjne wyjaśnienie jest istotne również w kontekście dochodzenia przez NFZ kwot nienależnej refundacji.

Podkreślić również należy, że aplikacja gabinet.gov.pl umożliwia wystawianie ww. recept każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście, bez jakichkolwiek ograniczeń. Powyższe może wprowadzać w błąd i doprowadzić do sytuacji, w której dla uprawnionych grup pacjentów zostaną przepisane leki przez osoby do tego nieuprawnione w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach.

Reklama

Ortodoncja w praktyce

Prowadzę własną działalność

Reklama
Reklama

Sklep

Profilaktyka i ergonomia stomatologiczna – wybrane zagadnienia

Profilaktyka i ergonomia stomatologiczna – wybrane zagadnienia

209,00

zł brutto

Kup teraz
Dental ZAGADKI: sprawdź swoją wiedzę (e-book)

Dental ZAGADKI: sprawdź swoją wiedzę (e-book)

50,00

zł brutto

Kup teraz
Zasady racjonalnej mechaniki

Zasady racjonalnej mechaniki

999,00

zł brutto

Kup teraz
Sztuka i rzemiosło cz. IV

Sztuka i rzemiosło cz. IV

160,00

zł brutto

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.