Kompendium Lekarza Dentysty. Podręczny skrypt praktyka

Kompendium Lekarza Dentysty. Podręczny skrypt praktyka

Kompendium Lekarza Dentysty to jedyny na rynku, praktyczny przewodnik po aktualnych regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Mechanizmy oddziaływania związków fluoru na twarde tkanki zęba:

Podstawowym składnikiem szkliwa pod względem składu chemicznego jest hydroksyapatyt. Czysta postać hydroksyapatytu składa się z: 57% fosforu, 40% wapnia, 2% jonów hydroksylowych, ale najczęściej zawiera dodatkowe pierwiastki mające wpływ na jego odporność na czynniki kariogenne. Dodatek mikroelementów, tj.: fluoru, boru, baru, molibdenu, strontu i wanadu,wzmacnia szkliwo i zmniejsza jego rozpuszczalność w kwasach.

Kariostatyczne oddziaływanie fluoru na szkliwo zębów:

 • przed wyrznięciem (okres przederupcyjny), w trakcie formowania szkliwa (fluor dostarczany drogą endogenną),
 • po wyrznięciu (okres poerupcyjny), w trakcie dojrzewania szkliwa do 25 r.ż. (fluor dostarczany głównie drogą egzogenną),
 • w trakcie procesu próchnicowego (fluor dostarczany drogą egzogenną).

Działanie fluoru w czasie przed wyrznięciem zęba wpływa na pierwotną mineralizację organicznej matrycy i przederupcyjne dojrzewanie szkliwa.

W procesie amelogenezy fluor:

 • pełni funkcję katalizatora powstawania mineralnej fazy szkliwa, którą stanowi hydroksyapatyt;
 • zastępuje jony hydroksylowe, powodując powstawanie fluoroapatytu/fluorohydroksyapatytu;
 • sprzyja prawidłowemu tworzeniu sieci krystalicznej szkliwa o optymalnej stabilności fizyko-chemicznej, zapobiegając powstawaniu śrubowych i krawędziowych dyslokacji przestrzennych;
 • propaguje powstawanie większych kryształów apatytów z niższą zawartością węglanów;
 • uczestniczy w procesie usuwania wody i substancji organicznych z nowo odłożonego szkliwa, czyli w przederupcyjnym dojrzewaniu szkliwa, co po wyrznięciu zęba sprzyja mniejszej rozpuszczalności szkliwa w kwasach,
 • powoduje powstawanie korzystnych zmian morfologicznych – bardziej zaokrąglonych guzków i płytszych bruzd na powierzchni żującej.

W okresie poerupcyjnym fluor wpływa na:

 • przebieg procesów demineralizacji i remineralizacji;
 • odkładanie płytki bakteryjnej poprzez zakłócenie początkowej adherencji bakterii do nabytej błonki ślinowej poprzez zmiany energii powierzchniowej szkliwa;
 • obniżenie metabolizmu węglowodanowego bakterii płytki poprzez hamowanie aktywności enolazy;
 • blokowanie transportu glukozy do wnętrza komórek bakteryjnych, co w konsekwencji zmniejsza produkcję kwasu mlekowego;
 • translokację cukrów w błonach komórkowych bakterii;
 • akumulację kationów w komórkach oraz fosfataz komórkowych katalizujących hydrolizę estrów fosforanowych.

Drogi absorpcji fluoru

Fluor dostaje się do organizmu w wyniku absorpcji w przewodzie pokarmowym, drogami oddechowymi lub przez skórę. Główną drogą wchłaniania jest jednak przewód pokarmowy. Mocz, kał, pot, złuszczający się naskórek, a także włosy stanowią sposoby jego pozbywania się z ustroju, przy czym prawidłowo funkcjonujące nerki odgrywają najważniejszą rolę w eliminacji fluoru.

Ocena ekspozycji na fluorki

Do oceny ekspozycji na fluorki służą tzw. biomarkery ekspozycji – płyny ustrojowe i tkanki, w których gromadzą się fluorki. Idealny biomarker powinien być łatwo dostępny, pobierany metodą nieinwazyjną, powinien też być wiarygodnym źródłem informacji o ekspozycji organizmu na określony czynnik. Stężenie fluorków w ślinie pobranej bezpośrednio z przewodów ślinianki przyusznej stanowi 0,6-0,8 stężenia fluoru w osoczu krwi. Można również stosować oznaczenie poziomu fluorków w ślinie mieszanej pobranej na czczo po przepłukaniu jamy ustnej wodą destylowaną (stężenie fluorków stanowi nieco powyżej 90% jego stężenia w osoczu). Analiza zawartości fluorków w moczu na podstawie dobowej zbiórki moczu jest w ocenie ekspozycji metodą szeroko stosowaną ze względu na nieinwazyjność i prostotę zbiórki materiału.”

Przeczytaj więcej w publikacji ” Kompendium Lekarza Dentysty. Podręczny skrypt praktyka”

Książka jest dostępna na dlaspecjalistów.pl

Informujemy także, że odbiorcy naszego newslettera w pierwszej kolejności otrzymują informacje o nowościach. Zapisz się i co wtorek będziesz otrzymywać najnowsze informacje branżowe oraz dostęp do artykułów i dodatkowych treści.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.