Leczenie periodontologiczne pacjenta z implantami zębowymi

Leczenie periodontologiczne pacjenta z implantami zębowymi – opis przypadku

TITLE: Periodontal treatment of a patient with dental implants – a case report
STRESZCZENIE: Braki w uzębieniu to problem, który wciąż obejmuje liczną grupę pacjentów. Jednym z rozwiązań uwzględniających przywrócenie zarówno funkcji, jak i estetyki jest leczenie implantologiczne. Niejednokrotnie wielospecjalistyczne podejście jest integralną częścią terapii. Możliwości współczesnej implantologii, chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz protetyki pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów nie tylko w zakresie uzupełniania braków zębowych, ale również otaczających tkanek. Leczenie periodontologiczne pozwala na wyeliminowanie stanów zapalnych w obrębie tkanek przyzębia i na poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego wokół wszczepu, co wpływa na wieloletni sukces terapeutyczny. Defekty ilościowe oraz jakościowe dotyczące tkanek miękkich w miejscach implantacji możemy zniwelować, stosując wolne przeszczepy dziąsłowe (FGG).
SŁOWA KLUCZOWE: choroba przyzębia, dziąsło zrogowaciałe, wolny przeszczep dziąsłowy, periimplantitis
SUMMARY: Missing teeth is a problem that still affects a large group of patients. One of the solutions which takes into account the restoration of both function and aesthetics is implantological treatment. Often a multi-specialised approach is an integral part of therapy. The possibilities of modern implantology, dental surgery, periodontics and prosthetics allow to obtain satisfactory results not only in terms of restoring missing teeth, but also the surrounding tissues. Periodontological treatment allows to eliminate inflammation within the periodontal tissues and to extend the keratinized gingiva zone around the implant, which contributes to therapeutic success lasting many years. Quantitative and qualitative defects in soft tissues at the implantation sites can be eliminated by using free gingival grafts (FGG).
KEYW...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników
zaloguj się zarejestruj się

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.