Zmiana wysokości wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca
Reklama

Zmiana wysokości wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca

Od 1 lipca br wzrośnie wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentur.

Lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury zarobi od 1 lipca 8 516 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 8 772 zł. Natomiast osoby odbywające specjalizację na jednej z 22 specjalizacji priorytetowych (anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, geriatrii, hematologii, kardiologii dziecięcej, medycyny paliatywnej, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, neonatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, onkologii klinicznej, patomorfologii, pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, radioterapii onkologicznej, stomatologii dziecięcej) – 9 368 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 10 220 zł.

STANOWISKO Nr 43/24/P-IX PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, przekazanym przy piśmie pana Marka Kosa, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 21 maja 2024 r. (znak: RKR.0210.1.2024.LT) zgłasza następujące uwagi:

Na poparcie zasługuje zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury, w tym wprowadzenie odpowiednio wyższych stawek wynagrodzenia zasadniczego w priorytetowych dziedzinach medycyny.

Zastrzeżenia budzi jednak pominięcie specjalizacji w dziedzinie neurologii w § 1 projektu rozporządzenia, który określa wynagrodzenie zasadnicze dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinach priorytetowych. Neurologia została z dniem 1 lipca 2023 r. dodana do listy dziedzin priorytetowych – na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1503). Ponadto neurologia jest wymieniona w  aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz.U. z 2023 r. 1535) jako specjalizacja uprawniająca do otrzymywania wyższego wynagrodzenia zasadniczego. Pominięcie neurologii w § 1 projektu rozporządzenia nie znajduje wobec tego żadnego uzasadnienia.

W nawiązaniu do przedstawionego projektu rozporządzenia określającego wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę na konieczność zmiany w najbliższym czasie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2022 poz. 2139) w zakresie współczynnika pracy dla lekarza posiadającego specjalizację. Należy bowiem zachować odpowiednią gradację wysokości wynagrodzenia w grupie zawodowej lekarzy, dla której punktem odniesienia powinien być poziom posiadanych kwalifikacji. Brak nowelizacji ustawy w zakresie wynagrodzeń lekarzy specjalistów skutkować będzie trudnym do zaakceptowania stanem rzeczy, w którym wysokość wynagrodzenia osób szkolących i szkolonych pozostaje na podobnym poziomie. Samorząd lekarski przywołuje w tym miejscu stanowisko nr 3 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów, w którym określono postulowany poziom wynagrodzeń lekarzy. Zgodnie z tym stanowiskiem wynagrodzenie zasadnicze lekarzy i lekarzy dentystów rezydentów powinno być ustalone na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, natomiast dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje także, aby w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia lekarzy rezydentów odpowiedniemu zwiększeniu uległa również wskazana w art. 16m ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty kwota dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji. Kwota tego dodatku została ustalona w 2021 r. od tego czasu nie podlegała waloryzacji.

Źródło: nil.org.pl


Najnowszy numer „TPS – Twojego Przeglądu Stomatologicznego dostępny jest w naszym sklepie internetowym dlaspecjalistow.pl.

Zachęcamy do zakupu subskrypcji portalu oraz prenumeraty papierowej „TPS – Twojego Przeglądu Stomatologicznego” TUTAJ.

Reklama

Ortodoncja w praktyce

Prowadzę własną działalność

Reklama
Reklama

Sklep

Profilaktyka i ergonomia stomatologiczna – wybrane zagadnienia

Profilaktyka i ergonomia stomatologiczna – wybrane zagadnienia

209,00

zł brutto

Kup teraz
Dental ZAGADKI: sprawdź swoją wiedzę (e-book)

Dental ZAGADKI: sprawdź swoją wiedzę (e-book)

50,00

zł brutto

Kup teraz
Zasady racjonalnej mechaniki

Zasady racjonalnej mechaniki

999,00

zł brutto

Kup teraz
Sztuka i rzemiosło cz. IV

Sztuka i rzemiosło cz. IV

160,00

zł brutto

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.