Pacjent z udarem mózgu w gabinecie stomatologicznym - dentalmaster.pl

Pacjent z udarem mózgu w gabinecie stomatologicznym

TITLE: Stroke patient in a dental office
STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono patogenezę, czynniki ryzyka i objawy udaru mózgu. Opisano pierwszą pomoc w warunkach gabinetu stomatologicznego. Najlepsze efekty terapeutyczne daje zastosowanie specjalistycznego leczenia w ciągu 90 minut od wystąpienia objawów. Zapamiętaj! Strata czasu to strata mózgu!
SŁOWA KLUCZOWE: udar, czynniki ryzyka, medycyna ratunkowa
SUMMARY: The article presents pathogenesis, risk factors and symptoms of stroke. First aid in the dental office setting is presented. The best therapeutic effects are achieved by the application of specialized treatment within the first 90 minutes after the symptoms appear. Remember! Time lost is brain lost!
KEYWORDS: stroke, risk factors, emergency medicine

Udar mózgu (UM) stanowi drugą pod względem częstości przyczynę zgonów w krajach rozwiniętych zaraz po chorobach serca i pozostaje nadal jedną z głównych przyczyn pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, długotrwałej niesprawności i trwałego inwalidztwa (1). Szacuje się, że w skali globalnej do zgonu z powodu UM dochodzi co 6 sekund, a około 1/3 incydentów udarowych występuje u osób w wieku poniżej 65. roku życia. W Polsce na udar mózgu rocznie zapada ok. 90 000 osób (2).

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) z 1970 r. UM to nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, trwających dłużej niż 24 godziny (o ile wcześniej nie doprowadzą do zgonu), które są spowodowane wyłącznie przyczynami naczyniowymi, związanymi z mózgowym przepływem krwi (3).

W 2013 r. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association, AHA) i Amerykańskie Towarzystwo Udarowe (American Stroke Association, ASA) zaproponowały uakt...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.