Technika zastosowania materiału złożonego w odbudowie zwarcia

Technika zastosowania materiału złożonego w odbudowie zwarcia u pacjenta z uogólnionym patologicznym starciem zębów – opis przypadku

TITLE: The technique of using composite material in occlusion reconstruction in a patient with generalized pathological tooth wear – a case report
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono przypadek 31-letniego pacjenta z uogólnionym patologicznym starciem zębów. Omówiono przebieg rehabilitacji pacjenta, obejmującej: badanie podmiotowe i przedmiotowe, deprogramację mięśni, diagnostyczne nawoskowanie modeli oraz odbudowę utraconych tkanek zębów w relacji centralnej z wykorzystaniem półpośrednich nakładów kompozytowych w odcinkach bocznych oraz bezpośrednich odbudów w odcinku przednim, stosując materiał Enamel Plus HRi Bio Function. Zwrócono uwagę na konieczność wykonania korekty kontaktów zwarciowych i szyny stabilizacyjnej po zakończeniu procedur rekonstrukcyjnych.
SŁOWA KLUCZOWE: atrycja, bruksizm, relacja centralna, odbudowy kompozytowe
SUMMARY: The paper describes a case of a 31-year-old male patient with generalized pathological tooth wear. The patient’s rehabilitation process is discussed, including his medical history and physical examination, muscle deprogramming, diagnostic waxing of models and reconstruction of lost dental tissues in centric relation using semidirect composite onlays in the lateral sections and direct restorations in the anterior section with the Enamel Plus HRi Bio Function material. Particular attention is paid to the need for performing the equilibration of the occlusion and the stabilization splint after the reconstruction procedures.
KEYWORDS: attrition, bruxism, centric relation, composite restorations

Starcie zębów wraz z wiekiem jest procesem naturalnym. Utrata nadmiernej ilości twardych tkanek zębów przekraczającej fizjologiczne normy niewspółmiernie do wieku jest zjawiskiem patologicznym, niestety coraz częściej stwierdzanym we współczesnym społeczeństwie. Etiologia starcia zębów zwykle jest wieloczynnikowa...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.