Ubezwłasnowolniony pacjent w gabinecie stomatologicznym

Ubezwłasnowolniony pacjent w gabinecie stomatologicznym

Pacjentami dentystów bywają także osoby ubezwłasnowolnione lub takie, które z uwagi na swoje dobro wymagają ubezwłasnowolnienia. Osoby ubezwłasnowolnione też mają swoje prawa jako pacjenci, a każdy dentysta ma prawny i etyczny obowiązek ich przestrzegania. Generalnie prawa ubezwłasnowolnionych pacjentów są takie same jak i innych pacjentów, jednakże inny bywa tryb ich realizacji. W polskim prawie nie ma definicji praw pacjenta. Należy przyjąć, że prawa pacjenta to zespół uprawnień przysługujących człowiekowi (pacjentowi) z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych lub ubiegania się o nie. Prawa pacjenta związane są bezpośrednio z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych. Świadczenie zdrowotne w świetle definicji ustawowej są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Pacjentem jest każda osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych zarówno odpłatnie, za częściową odpłatnością, jak i nieodpłatnie (tj. pacjenci ubezpieczeni w NFZ i komercyjni). Prawa pacjenta w polskim systemie prawnym są rozproszone w kilku aktach prawnych. W celu określenia rodzajów i treści przedmiotowej praw pacjenta fundamentalne znaczenie ma obecnie Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w skrócie zwana u.p.p.). Ustawa powyższa określa prawa pacjenta, zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta. Do podstawowych praw każdego pacjenta należą: prawo do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne, prawo do informacji o stanie zdrowia, a także prawo dostępu do dokumentacji medycznej.

Celem artykułu jest przedstawienie instytucji prawnej ubezwłasnowolnienia, a także zasad realizacji podstawowych praw pacjenta ubezwłasnowolnionego w ga...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą lub subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.